<<

Kelle hobune seal seisab? / Whose Horse Is Standing There? / Ой чий то Кінь стоїть

7:24

Ой чий то Кінь стоїть
Що Сива Гривонька
Сподобалась мені
Сподобалась мені
Тая Дівчинонька

Не так та Дівчина
Як Біле Личенько
Подай же Дівчино
Подай же Гарная
На Коня Рученьку

Дівчина підійшла
Рученьку подала
Бодай же я була
Бодай же я була
Кохання не знала.

Кохання-кохання
З Вечора до Рання
Як Сонечко зійде
як Сонечко зійде
Кохання відійде


Oh, whose horse is standing there
 
Oh, whose horse is standing there, with pale mane,
I started liking, I started liking
That girl
I started liking, I started liking
That girl 
 
Not so much that girl, as her clear face, 
Put your hand, girl, put your hand, sweet one,
On my horse
Put your hand, girl, put your hand, sweet one,
On my horse
 
The girl came near, gave her hand
Oh, it would have been much better
If I wouldn´t have known, what love is
Oh, it would have been much better
If I wouldn´t have known, what love is
 
Love, sweet loving, from the evening till the dawning
Just as the sun will rise, just ast the sun will rise
Love will disappear
Just as the sun will rise, just ast the sun will rise
Love will disappear
 
 
Kelle hobune seal seisab

Oh, kelle hobu seisab seal
Oh, kelle hobu seisab seal, kellel lakk nii helehall
Hakkas mul´ meeldima, väga hakkas meeldima
Too neid
Hakkas mul´ meeldima, väga hakkas meeldima
Too neid
 
Mitte niivõrd neiu, kui tema selge näoke
Pane, neiuke, pane, tütreke,
Käe hobu turjale.
Pane, neiuke, pane, tütreke,
Käe hobu turjale.
 
Astus tüdruk lähedale, andis oma käe
Parem olnuks minu põli, kui ma armastust ei teaks
Parem olnuks minu põli, kui ma armastust ei teaks.
 
Armastust ja armurõõmu, hämarikust koiduni
Ja siis, kui päike tõuseb, siis, kui valgeks lä´eb 
Lahkub armastus 
Ja siis, kui päike tõuseb, siis, kui valgeks lä´eb 
Lahkub armastus.

<<